Generálni partneri: Dynafit Piso Sport skialpinista.sk malinobrdo

Etapy 2019

08.02.2019

Predbežný plán etáp /  Preliminary plan of stages

V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, môže organizátor preteky alebo etapu skrátiť alebo aj zrušiť. K skráteniu alebo zrušeniu preteku alebo etapy môže dôjsť aj počas trvania  etapy podľa spresnenia organizátora priamo na trati. Proti týmto rozhodnutiam organizátora nie je možné podať protest.

In the case of a difficult climate conditions, organizers have the right to change the race or shorten some parts of the race or even cancel the whole race. The cancellation can be done even during the race right on the track. It is not possible to raise a protest against these decisions.

1. etapa zuberec 1st stage

2. etapa bobrovec 2nd stage

3. etapa ziarska 3rd stage