Generálni partneri: Dynafit Piso Sport skialpinista.sk malinobrdo

Štartovné

Registrácia: Bude spustená 2.januára 2017. Maximálny počet 180 pretekárov (90 dvojíc).

 

Usporiadateľ:

Bokami Západných Tatier

SK Žiarska dolina, HO JAMES Bobrovec, TJ Roháče Zuberec.

Termín: 24.-26.3. 2017
Disciplína: Trojdňové skialpinistické preteky dvojíc.
Parametre tratí:     Prevýšenie cca 6000 m, dĺžka 55 km / 3 etapy
Štartujú:  Pretekári s platnou lekárskou prehliadkou, nie staršou ako jeden rok
Prezentácia: Podľa časového harmonogramu

 

Štartovné „Bokami“ Západných Tatier 2016 / Starting fee

 1.1.2017 – 1.2.2017      1.2.2017 – 1.3.2017

Od 1.3.2017

190 €

200 €

Registrácia uzavretá

End of registration 

180 € - členovia SHS JAMES a ČHS

                

V cene je zahrnuté:

 • štartovné na preteku
 • ubytovanie a strava
 • preprava pretekárov
 • preprava osobných vecí
 • nezabudnuteľný zážitok
 • upomienkový predmet (limitovaná edícia vetroviek BZT)

bunda_2017

 

 • organizator zabezpečí presun nevyhnutných osobných vecí pretekárom v označených igelitových vreciach. Parkovanie áut a iné je vecou pretekárov a realizačných tímov (organizátor za ne neručí).
 • organizátor podujatia neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné úrazy a ujmy na zdraví, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s účasťou na podujatí
 • nezodpovedá ďalej za materiálne a finančné škody vzniknuté účastníkom
 • účastník sa ďalej zaväzuje dodržiavať nariadenia organizátorov
 • organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu
 • účastník podujatia je povinný riadiť sa pokynmi organizátora

Záväzná registrácia je platná zaplatením štartovného.

Každý pretekár musí mať vyplnenú vlastnú prihlášku (registračný formulár). Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám zašle organizátor po vyplnení prihlášky. Do kolónky "informácia pre príjemcu" treba uviesť meno pretekára, pri platbe za viacerých pretekárov treba uviesť variabilné symboly a mená týchto pretekárov.

 

Prezentácia: Žiarska dolina
Štart I.etapy: Bobrovecká dolina
Ubytovanie:  Zverovka, Primula, UNIZA
   
Zdravotné zabezpečenie:   Horská záchranná služba 
Protesty: 

V písomnej forme odovzdané hl. rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov s 

vkladom 10 Eur

Cieľ a vyhodnotenie:

Žiarska dolina

 

Upozornenie: Pretekári a obecenstvo sa zúčastňujú preteku na vlastné nebezpečie

Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej zachrannej službe v znení zmien a dodatkov

 (od 1.7.2006 zákon o Horskej službe č. 567/2005).

 

Ďalšie informácie získate na internetovej stránke a v Súťažnom poriadku.